xã Hoằng Thái hoàn thành việc xây dựng nhà văn hoá thôn góp phần hoàn chỉnh tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá

Đăng lúc: 16:08:30 29/11/2018 (GMT+7)

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của nhân dân, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Trong xây dựng nông thôn mới,  thiết chế văn hóa càng trở thành yếu tố cần thiết cho đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt là việc duy trì, phát huy công năng sử dụng đối với trang thiết bị, cơ sở vật chất.

Song hành với việc xây dựng nông thôn mới là xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của người dân tăng cường hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới đối với những xã đạt chuẩn và đang phấn đấu về đích thì việc đáp ứng về cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị của nhà văn hóa thôn dân cư được quan tâm.   

Xây dựng nhà văn hóa thôn  gắn với sân thể thao và khuôn viên đã tạo điều kiện cho nhân dân có nơi sinh hoạt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Ngoài ra, việc xây dựng các nhà văn hóa đóng vai trò tích cực trong các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giao tiếp, ứng xử văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Có nhà văn hóa thôn, việc sinh hoạt cộng đồng được thuận lợi hơn, nội dung sinh hoạt tại các nhà văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Thông qua các hoạt động cộng đồng, tình làng nghĩa xóm ngày càng thêm thắt chặt, tạo mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Mỗi nhà văn hóa thôn được xây dựng thành công là sự minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Những nhà văn hóa thôn khang trang đã tạo nên diện mạo mới cho khu vực nông thôn, góp phần xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và tạo sự lan tỏa rộng khắp, thúc đẩy các phong trào ở cơ sở ngày càng phát triển . Hiểu được ý nghĩa của việc xây nhà văn hoá, cán bộ và nhân dân các thôn trong xã Hoằng Thái đã nâng cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng đóng góp công sức, tiền của xây dựng nhà văn hóa thôn góp phần cùng với đảng bộ và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018.

  nhà vh thôn 3.JPG