xã Hoằng Thái đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới năm 2018

Đăng lúc: 16:04:14 29/11/2018 (GMT+7)

         Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của Đảng, Nhà nước  với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Để Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới .

Sau đây là một số hình ảnh trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Hoằng Thái

 

 truong mầm non.JPGtrạm y tế.JPGnhà vh thôn 3.JPGcông sở.JPG