Hoằng Thái nỗ lực xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao năm 2021

Đăng lúc: 16:00:47 24/08/2021 (GMT+7)

 

 

Triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua xã Hoằng Thái đã thành công trong việc phát huy nội lực, vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản, ngày công để làm đường giao thông. Năm 2019, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã kí quyết định cộng nhận xã Hoằng thái đạt xã chuẩn nông thôn mới. Phát huy những thành quả đã đạt được, với sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền, sự phối kết hợp của các đoàn thể chính trị trong xã, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân. Năm 2021, xã Hoằng Thái vinh dự được chọn là 1 trong 3 xã của huyện Hoằng Hóa xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với những nội dung công việc đã triển khai, Ban chỉ đạo phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hoằng Thái biểu dương tinh thần, hiệu quả  công việc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của các thôn cụ thể như sau:

Với quan điểm, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Theo kế hoạch, hiện nay có 3 thôn đang thực hiện làm đường giao thông và rãnh thoát nước ( gồm thôn 2, thôn 3, thôn 5), trong đó thôn 5 được đánh giá là thực hiện tốt, hiệu quả.
8a70234c183114518f2f20e5a8e00a1e.jpg
8e930864201b8be7806f17f4961f8020.jpg

876fadcae06f1ecf03e8e1679fa394fa.jpgzalo (4).jpg

Phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong tham gia gìn giữ môi trường, Hội Phụ nữ  xã đã tuyên truyền, phổ biến và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hầu hết hội viên,  tạo nên một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn xã.
54edf197b5581608a9095420406f7df9.jpg

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các đoàn thể khác thực hiện tổng dọn  vệ sinh vào các ngày chủ nhật hàng tuần, trong đó câu lạc bộ  vệ sinh môi trường làm nòng cốt. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, Hội huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư chung tay bảo vệ môi trường.

Cũng theo Nghị quyết tháng 8 năm 2021 của Đảng ủy xã Hoằng Thái v/v phân công nhiệm vụ cho các ban ngành đoàn thể trong xã trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hội cựu chiến binh phối hợp với UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức quét vôi ve tường rào trên các trục đường trong xã.
a98f3a36987929f6fd52b4c279f39392.jpg

Thành phần tham gia: Ban công tác mặt trận thôn, trong đó Hội cựu chiến binh là lực lượng nòng cốt tổ chức quét vôi ve tường rào trên các trục đường các thôn trong xã.

Trong 2 ngày ( ngày 15 và ngày 16/8/2021), kết quả thực hiện của các chi hội đạt được cụ thể như sau:

Thôn 1: đạt  70% khối lượng công việc được giao

Thôn 2: đạt 80% khối lượng công việc được giao.

Thôn 3: đạt 50% khối lượng công việc được giao

Thôn 4: đạt 70% khối lượng công việc được giao

Thôn 5: Do đang tập trung xây dựng rãnh thoát nước  trong thôn nên  công tác quét vôi ve tường rào trên các trục đường trong thôn sẽ được tổ chức thực hiện sau khi hoàn thành việc xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, trám vá tường rào.

 Nổi bật nhất về hiệu quả của công tác xã hội hóa trong phong trào làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Do đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên nhân dân trên địa bàn xã đã thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động tạo sự đồng thuận, nhất trí cao từ chủ trương đến thực hiện. Đến nay đã có thôn 2, thôn 3, thôn 5 đã tổ chức thực hiện xã hội hóa làm đường giao thông, trong đó đáng biểu dương là cán bộ và nhân dân thôn 2.

Tiêu chí Vườn hộ là tiêu chí thứ 9 trong 15 tiêu chí của xã NTM nâng cao. Việc triển khai được thực hiện ngay trong vườn nhà dân nhằm cải tạo vườn tạp, trồng các cây trồng có giá trị kinh tế, khơi dậy tiềm năng quỹ đất... Tiêu chí số 9 này yêu cầu phải bảo đảm được 3 chỉ tiêu trong quá trình thực hiện. Thứ nhất, phải có ít nhất 30% vườn hộ có hệ thống tưới tiêu khoa học hoặc có áp dụng một trong các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến khác vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến. Thứ hai, vườn hộ phải được quy hoạch khoa học, hiệu quả, có sản phẩm hàng hóa. Thứ ba, giá trị sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
51l2pv33ixkk499n9qp9jji4b.jpg

Do đó, đi đôi với việc hoàn thiện các tiêu chí NTM còn thiếu, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hoằng Thái đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể triển khai tuyên truyền đến các hộ dân chú trọng phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống. Trong đó, thực hiện cải tạo vườn tạp kết hợp với xây dựng vườn mẫu, tạo cảnh quan, môi trường nhằm tạo diện mạo mới trong các khu dân cư, góp phần thay đổi tập quán, thói quen sản xuất của người dân, kết nối với thị trường. Để thực hiện được điều đó, địa phương đã tiến hành rà soát các vườn tại các hộ có đủ điều kiện cải tạo thành vườn hộ;  Nhằm kích cầu nhân dân cùng thực hiện, xã hỗ trợ về hướng dẫn kỹ thuật và một phần kinh phí xây dựng hệ thống tưới tiêu tự động, giống cây trồng cho các hộ làm điểm. 
1djlgsrijbaiv43icie0ohv5p.jpg
          Có
 thể nói, quá trình triển khai xây dựng vườn hộ đã làm chuyển biến nhận thức, ý thức của người dân về phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà ở, xây dựng hàng rào xanh, bảo vệ môi trường. Đồng thời, tạo ra diện mạo mới khá rõ nét trong các khu dân cư về kinh tế, cảnh quan; thay đổi tập quán sản xuất của người dân từ tự cung, tự cấp sang tư duy sản xuất hàng hóa, kết nối với thị trường... góp phần xây dựng xã Hoằng Thái đạt xã NTM nâng cao  năm 2021.