Lễ khánh thành nhà văn hóa Thôn 5 Xã Hoằng Thái

Đăng lúc: 09:51:32 06/05/2019 (GMT+7)

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ VĂN HÓA THÔN 5

Sáng ngày 30/4/2019, Cán bộ và nhân dân thôn 5 long trọng tổ chức cắt băng khánh thành Nhà văn hóa thôn 5. Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí TV Đảng ủy - HĐND - UBND – UBMTTQVN, CB, Công chức xã,BTCB,  Trưởng thôn và toàn thể nhân dân trên địa bàn thôn. 
          Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, chương trình kế hoạch của UBND xã,Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, trưởng ban MTTQ thôn cùng với ban ngành dưới thôn  triển khai nhân dân trong thôn xây dựng nhà văn hóa. Góp phần cùng với xã Hoàn thành tiêu chí số 6 về  Cơ sở vật  chất Văn hóa . Sau hơn 3 tháng xây dựng đến nay đã hoàn thành cùng với nguồn vôn xã hỗ trợ, con em xa quê ủng hộ.Và toàn thể nhân dân đóng góp.
          Như chúng ta đã biết, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bởi lẽ thông qua phong trào này, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, ý thức trách nhiệm ngày càng cao, đẩy lùi và bài trừ các tệ nạn xã hội, tiến tới xây dựng môi trường văn hóa sạch - đẹp - an toàn, xây dựng và củng cố các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa ở cơ sở. Do đó, việc đầu tư xây dựng Nhà văn hóa là hết sức cần thiết để đảm bảo nơi hoạt động.

         Công trình nhà văn hóa  thôn 5 hoàn thành được đưa vào sử dụng sẽ là địa điểm hội họp, nơi sinh hoạt văn hóa - thể thao của nhân dân, nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội tại địa phương và đây cũng là nơi tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước tới quần chúng nhân dân. Thông qua các hoạt động tại nhà văn hoá nhân dân có điều kiện được giao lưu văn hoá; được tiếp nhận thông tin và chuyển giao khoa học công nghệ để ứng dụng vào sản xuất, đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

          Kết thúc buổi lễ đồng chí Lê Văn Minh – PCT. UBND xã đã phát biểu ghi nhận kết quả đã đạt được của CB và ND thôn trong thời qua và cần có sự cố gắng hơn nữa đoàn kết hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết đảng ủy, kế hoạch UBND xã đã đề ra. 
20190430_081138.jpg