xã Hoằng Thái triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022

Đăng lúc: 14:36:02 14/03/2022 (GMT+7)

 

Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2022, được sự thống nhất của Ban thường vụ Đảng ủy xã, UBND xã họp triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin, phun hóa chất tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh cho đàn chó; đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022 . Tham gia cuộc họp có các đồng chí trong ban thường trực HĐND, UBND, trưởng các đoàn thể, các đồng chí công chức có liên quan cùng các ông (bà) bí thư, thôn trưởng 5 thôn

I. Đánh giá những mặt đạt được và hạn chế của công tác tiêm phòng năm 2021

1/ Về mặt đạt được:

         Đánh giá về công tác tổ chức thực hiện:

UBND xã tổ chức họp kiện toàn BCĐ phòng chống dịch; bệnh và triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn chó; đàn gia súc, gia cầm.

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn tham gia tuyên truyền, động viên, vận động nhân dân thực hiện tiêm cho các đối tượng thuộc diện bắt buộc phải tiêm phòng vắc xin tại địa phận từng thôn trong xã.

          Các ông (bà) bí thư, thôn trưởng thông tin nhắc nhở các hộ gia đình trong thôn có mặt tại nhà trong thời gian đoàn tiêm phòng thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo công tác tiêm phòng đạt kết quả cao.

Ban văn hoá TT, đài truyền thanh xã đã làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tích cực tham gia tiêm phòng cho đàn chó; đàn gia súc, gia cầm của gia đình. Đồng thời thông báo cho nhân dân trong xã biết về kế hoạch tiêm phòng, thời gian tiêm trên hệ thống truyền thanh xã hàng ngày. 

Đánh giá về kết quả tiêm phòng:  năm 2021 trên địa bàn xã đạt được tương đối tốt. Đạt được kết quả trên UBND xã đã làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tích cực tham gia tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm của gia đình. Ngoài ra, còn cò sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ thú y, các cán bộ chỉ đạo ở từng cơ sở thôn

2/ Những hạn chế, tồn tại

Chỉ tiêu giao tiêm phòng của Huyện cao so với thực tế tổng đàn của địa phương nên tỉ lệ tiêm phòng đạt được so với chỉ tiêu giao của huyện chưa đạt 100%.

II. KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN ĐỢT 1 NĂM 2022

1.  Mục đích, yêu cầu

                - Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, thông tư, nghị định của cấp trên .

                - Tiêm vắcxin phòng bắt buộc 100% cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó trong diện tiêm đảm bảo nhanh, gọn, đúng quy trình kỹ thuật, nhằm chủ động, ngăn chặn, phòng, khống chế, dập tắt các loại dịch bệnh động vật; giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh mới nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất chăn nuôi, p phần phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

           2.Thời gian tiêm phòng

           2.1. Đợt chính

Triển khai tiêm phòng cho đàn trâu bò, lợn, chó mèo và gia cầm( gà, vịt, ngan, ngỗng) trên địa bàn toàn xã:

Từ ngày 15/3/2022 đến ngày 05/4/2022. Do đặc tính của vác xin viêm da nổi cục phải tiêm trước 07 ngày howawcj sau 7 ngày tiêm các loại vác xin khác nên căn cứ vào tình hình thực tế đàn bò tại xã sẽ tổ chức tiêm phòng vác xin theo đợt chính này trước.

Từ ngày 06 tháng 4 năm 2022 đến ngày 11 tháng 4 năm 2022 thực hiện tiêm vét đối với các trường hợp còn lại.

2.2. Tiêm phòng bổ sung

Thực hiện tiêm phòng bổ sung thường xuyên cho đàn vật nuôi mới bổ sung và số vật nuôi đến tuổi tiêm phòng, chưa được tiêm phòng đợt 1 năm 2022 để đảm bảo tỉ lệ tiêm phòng luôn ở mức cao nhằm đảm baỏ miễn dịch dối với đàn vật nuôi trong toàn xã.

          3. Đối tượng, các bệnh bắt buộc tiêm phòng

3.1. Đàn  trâu, bò:        tiêm vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng , viêm da nổi cục trâu bò và  lở mồm long móng trong toàn xã.

3.2 Đàn lợn

        Tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả, Tụ huyết trùng.

Tiêm vắc xin lở mồm long móng  cho đàn lợn nái, đực giống, lợn trang trại; khi dịch tiêm cho toàn bộ đàn trong vùng dịch, vùng bị uy hiếp.

Tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh trong vùng nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại, lợn nái, đực giống.

Tiêm vắc xin phòng bệnh Lép tô, Phó thương hàn vùng nguy cao.

3.3 Đàn chó, mèo: tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại cho toàn bộ đàn chó,  mèo thuộc diện tiêm phòng.

3.4. Đàn gia cầm

-    Tiêm vắc xin Newcastle, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng, cúm  gia cầm cho đàn gia cầm trong toàn xã.

             4.Công tác tiêu độc khử trùng

Thực hiện đợt tiêu độc khử trùng cùng với các mũi tiêm phòng gia súc, gia cầm, chú trọng công tác tiêu độc khử trùng đối với nhân viên thực hiện công tác tiêm phòng, nhằm không để lây nhiễm chéo dịch bệnh giữa các cơ sở chăn nuôi; khuyến khích người chăn nuôi tự tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Thực hiện tổng vệ sinh cơ giới, tiêu độc khử trùng môi trường định kỳ hằng tuần tại cơ sở chăn nuôi, cơ sở kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm, điểm kinh doanh gia súc gia cầm và các sản phẩm gia súc gia cầm trên địa bàn từng thôn để ngăn ngừa dịch bệnh.

5. Kinh phí tiêm phòng

Theo công văn số   06 /HD - TTDVNN ngày 09/3/2022 về hướng dẫn thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022 như sau:

TT

Tên vắc xin

Giá

(đồng/con)

Hình thức thu

1

- Tụ huyết trùng + LMLM trên trâu, bò

34.000

Thu trực tiếp từ người chăn nuôi

2

- Dịch tả + Tụ huyết trùng trên lợn

16.000

3

- Vắc xin dại trên chó mèo

21.000

4

- Vắc xin cúm gia cầm

900