tiêm phòng vắc xin, phun hóa chất tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh cho đàn chó; đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021

Đăng lúc: 15:24:36 14/09/2021 (GMT+7)

 Sáng ngày 13 tháng 9 năm 2021, được sự thống nhất của Ban thường vụ Đảng ủy xã, UBND xã họp triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin, phun hóa chất tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh cho đàn chó; đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021
20210913_082727.jpg

I. Đánh giá những mặt đạt được và hạn chế của công tác tiêm phòng năm 2021

1/ Về mặt đạt được:

         Đánh giá về công tác tổ chức thực hiện:

UBND xã tổ chức họp kiện toàn BCĐ phòng chống dịch; bệnh và triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn chó; đàn gia súc, gia cầm.

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn tham gia tuyên truyền, động viên, vận động nhân dân thực hiện tiêm cho các đối tượng thuộc diện bắt buộc phải tiêm phòng vắc xin tại địa phận từng thôn trong xã.

          Các ông (bà) bí thư, thôn trưởng thông tin nhắc nhở các hộ gia đình trong thôn có mặt tại nhà trong thời gian đoàn tiêm phòng thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo công tác tiêm phòng đạt kết quả cao.

Ban văn hoá TT, đài truyền thanh xã đã làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tích cực tham gia tiêm phòng cho đàn chó; đàn gia súc, gia cầm của gia đình. Đồng thời thông báo cho nhân dân trong xã biết về kế hoạch tiêm phòng, thời gian tiêm trên hệ thống truyền thanh xã hàng ngày. 

Đánh giá về kết quả tiêm phòng:  Đợt 1 năm 2021 trên địa bàn xã đạt được tương đối tốt. Một số đối tượng vật nuôi đó được tiêm phòng đạt tỉ lệ cao trên 80% như đàn trâu, bò; đàn chó. Đạt được kết quả trên UBND xã đã làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tích cực tham gia tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm của gia đình. Ngoài ra, còn cò sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ thú y, các cán bộ chỉ đạo ở từng cơ sở thôn

2/ Những hạn chế, tồn tại

Chỉ tiêu giao tiêm phòng của Huyện cao so với thực tế tổng đàn của địa phương nên tỉ lệ tiêm phòng đạt được so với chỉ tiêu giao của huyện chưa đạt 100%.
20210913_082732.jpg

II. KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN ĐỢT 2 NĂM 2021

1.  Mục đích, yêu cầu

                - Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, thông tư, nghị định của cấp trên .

                - Tiêm vắcxin phòng bắt buộc 100% cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó trong diện tiêm đảm bảo nhanh, gọn, đúng quy trình kỹ thuật, nhằm chủ động, ngăn chặn, phòng, khống chế, dập tắt các loại dịch bệnh động vật; giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh mới nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất chăn nuôi, p phần phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

2. Thời gian tiêm phòng

          Triển khai tiêm phòng các loại vắc xin theo quy định cho đàn trâu, bò, lợn, chú, mèo và gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) trên địa bàn toàn xã với thời gian cụ thể như sau:

* Ngày 14/9/2021: Tiên cho đàn gia súc, gia cầm của thôn 5

* Ngày 15/9/2021: Tiên cho đàn gia súc, gia cầm của thôn 4

* Ngày 16/9/2021: Tiên cho đàn gia súc, gia cầm của thôn 3

* Ngày 17/9/2021: Tiên cho đàn gia súc, gia cầm của thôn 2

* Ngày 18/9/2021: Tiên cho đàn gia súc, gia cầm của thôn 1

Sau khi tiêm cho đàn gia súc gia các thôn thì UBND xã sẽ tiến hành tiêm vét lại cho gia súc, gia cầm của các hộ chưa được tiêm.

3. Đối tượng, các bệnh bắt buộc tiêm phòng

3.1. Đàn  trâu, bò:        tiêm vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng (THT) LMLM ( lở mồm long móng) trong toàn xã.

3.2 Đàn lợn

        Tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả, Tụ huyết trựng trong toàn xã.

Tiêm vắc xin LMLM cho đàn lợn nái, đực giống, lợn trang trại; khi dịch tiêm cho toàn bộ đàn trong vùng dịch, vùng bị uy hiếp.

Tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh trong vùng nguy cơ cao, các trang trại, lợn nái, đực giống.

Tiêm vắc xin phòng bệnh Lép tô, Phó thương hàn vùng nguy cao.

3.3 Đàn chó, mèo: tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại cho toàn bộ đàn chó,  mèo thuộc diện tiêm phòng.

3.4. Đàn gia cầm

-    Tiêm vắc xin Newcastle, Dịch tả vịt, Tụ huyết trựng gia cầm cho đàn gia cầm trong toàn xã.

-   Tiêm vắc xin Cúm gia cầm cho đàn gia cầm thuộc các gia trại, cơ sở con giống trong toàn xã.

             4.Công tác tiêu độc khử trùng

Thực hiện đợt tiêu độc khử trùng cùng với các mũi tiêm phòng gia súc, gia cầm, chú trọng công tác tiêu độc khử trùng đối với nhân viên thực hiện công tác tiêm phòng, nhằm không để lây nhiễm chéo dịch bệnh giữa các cơ sở chăn nuôi; khuyến khích người chăn nuôi tự tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Thực hiện tổng vệ sinh cơ giới, tiêu độc khử trùng môi trường định kỳ hằng tuần tại cơ sở chăn nuôi, cơ sở kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm.

5. Kinh phí tiêm phòng

Theo công văn số   25 /HD - TTDVNN ngày 19/8/2021 về hướng dẫn thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021 như sau:

TT

Tên vắc xin

Giá

(đồng/con)

Hình thức thu

1

- Tụ huyết trùng + LMLM trên trâu, bò

34.000

Thu trực tiếp từ người chăn nuôi

2

- Dịch tả + Tụ huyết trùng trên lợn

16.000

3

- Vắc xin dại trên chó mèo

21.000

4

- Vắc xin cúm gia cầm

900