HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ HOẰNG THÁI CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Đăng lúc: 15:12:35 30/03/2022 (GMT+7)

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH Xà HOẰNG THÁI CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2027

 

Xác định công tác tổ chức đại hội đại biểu Cựu chiến binh (CCB) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các thế hệ CCB, là nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trong những ngày qua, Hội CCB xã Hoằng Thái đã tập trung cao độ, chuẩn bị các điều kiện để Đại hội khai mạc đảm bảo kế hoạch đề ra.

Đến thời điểm hiện tại các bước chuẩn bị đại hội đại biểu CCB xã đã cơ bản hoàn thành, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao của các thế hệ CCB, cùng với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, khẩn trương, Đại hội đại biểu CCB Xã Hoằng Thái nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội lớn của toàn thể cán bộ, hội viên và các thế hệ CCB trên địa bàn Xã Hoằng Thái.

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; đời sống của nhân dân nói chung và hội viên CCB không ngừng được cải thiện nâng lên; các chính sách an sinh, xã hội luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ kịp thời đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn… đã tạo được niềm tin trong cán bộ, hội viên CCB và nhân dân. Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội luôn được giữ vững ổn định; kịp thời củng cố, kiện toàn những chi hội hoạt động còn hạn chế. Hội CCB xã tiếp tục quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

Với Chủ đề Đại hội: “Hội Cựu chiến binh Xã Hoằng Thái phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” “Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm” xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã , nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội CCB Xã Hoằng Thái, diễn ra trong năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Toàn thể Đảng bộ và nhân dân trong xã đang nổ lực phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp kéo dài, gây tâm lý hoang mang. Bên cạnh đó cả thệ thống chính trị của xã đang quyết tâm giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đây chính là nhiệm vụ và trách nhiệm của Đại hội để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đề ra.

Các thế hệ CCB luôn phát huy được bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Hội cấp trên, sự quan tâm giúp đỡ của Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, sự đoàn kết thống nhất của tất cả hội viên đã tạo điều kiện để Hội hoàn thành nhiệm vụ, có được thành tích tiến bộ trong thời gian qua, cũng là nhờ có đội ngũ cán bộ, hội viên được trưởng thành và rèn luyện thử thách trong môi trường quân đội và một số đồng chí tham gia kháng chiến, phục vụ chiến đấu chiến trường chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, có quan điểm chính trị, lập trường vững vàng, có phẩm chất cách mạng trong sáng. Nay khi trở về đời thường còn nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, giữ vững bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Hội CCB xã đã tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ nổi bật là: tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN có hiệu quả, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đạt kết quả khá tốt, có nhiều tích cực trong tham gia thực hiện các phong trào, các chương trình, các cuộc vận động ở địa phương; góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; công tác phối hợp giữa tổ chức Hội CCB với các ngành, đoàn thể có bước chuyển biến tích cực. Triển khai thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với CCB được kịp thời; thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Hội nhiệm kỳ qua đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CCB huyện đề ra, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã.

Đại hội CCB Xã Hoằng Thái có nhiệm vụ tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời bầu ra BCH Hội CCB khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội CCB huyện Hoằng Hóa  lần thứ 7, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng hội trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Để đại hội cựu chiến binh thành công, Hội đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt:

Một là: Xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 của cấp mình và của cấp trên trực tiếp; sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương và sự phối hợp của cơ quan, đơn vị cùng cấp để đánh giá đúng, đầy đủ tình hình và kết quả đạt được  trong nhiệm kỳ, khẳng định những đóng góp của tổ chức hội và hội viên; nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Căn cứ Nghị quyết đảng bộ cùng cấp,  và của cấp trên trực tiếp bám sát tôn chỉ , mục đích và thực tiễn phong trào của hội đề ra phương hướng, mục tiêu,, nhiệm vụ giải pháp khả thi để thực hiện trong nhiệm ky tới.

          Hai là: Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện quy trình nhân sự đúng nguyên tắc của Trung ương Hội, Điều lệ Hội và của cấp ủy cùng cấp; chú trọng việc lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhất là các chức danh chủ chốt của các cấp hội khóa mới đúng tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có sự kế thừa thực sự là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đủ uy tín, sức khỏe để tập hợp, đoàn kết hội viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác hội trong tình hình mới.

          Ba là: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong hội viên và cán bộ về vai trò, vị trí và nhiệm vụ của tổ chức hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và phát động phong trào thi đua sôi nỗi, thiết thực chào mừng đại hội hội cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022  2027 .

          Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Đại hội CCB Xã Hoằng Thái sẽ diễn ra khai mạc vào ngày 04/4/2022./.