Xã Hoằng Thái triển khai kế hoạch thu thuế SDĐ phi nông nghiệp và vận động thu các loại quỹ

Đăng lúc: 16:13:20 28/07/2021 (GMT+7)

Chiều ngày 27/7/2021, được sự nhất trì của thường vụ Đảng ủy, UBND xã tổ chức họp triển khai kế hoạch thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) ,Vận động thu các loại quỹ năm 2021.

Tham gia kì họp có các đồng chí trong thường trực HĐND, UBND, trưởng các đoàn thể, các ông bà bí thư, thôn trưởng 5 thôn và các công chức có liên quan.
20210727_141155.jpg

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2021; UBND Xã Hoằng Thái xây dựng kế hoạch triển khai thu thuế SDĐPNN và vận động thu các loại quỹ năm 2021 với các nội dung sau:

         I. MỤC ĐÍCH.   

          Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thực hiện luật thuế SDĐPNN nhằm quản lý tốt đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu triệt để thuế SDĐPNN năm 2021, hoàn thành vượt mức dự toán của huyện giao năm 2021.

Việc vận động thu các loại quỹ để hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của dân quân tự vệ, hoạt động bảo vệ ANCT-TTATXH trên địa bàn xã; quỹ Đền ơn đáp nghĩa hổ trợ để xây dựng, sửa chữa nhà ở; thăm hỏi khi ốm đau đối với người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ khi gặp khó khăn trong cuộc sống.       

Công tác triển khai thu thuế SDĐPNN năm 2021 và vận động thu các loại quỹ phải được tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, Đảng viên nói riêng, cũng như nhân dân trong toàn xã nói chung, để mỗi người dân ý thức được quyền lợi và nghĩa vụ của mình từ đó thực hiện được tốt hơn.

          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

Căn cứ vào chỉ tiêu Huyện giao cho xã trên cơ sở bộ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021 sau khi trừ số thuế miễn giảm chính sách xã hội và hộ nghèo.

     Riêng các loại quỹ khuyến khích các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài địa bàn xã tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng các loại quỹ.

1.    Kế hoạch tổ chức thu:

          Căn cứ danh sách các khoản thu đã được hội đồng tư vấn thuế, các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch, căn cứ vào danh sách thu, bộ phận kế toán in thông báo gửi các đồng chí trưởng thôn giao đến từng hộ gia đình. Trong thời gian 04 ngày kể từ ngày các hộ gia đình nhận được thông báo, nếu gia đình nào thắc mắc về các khoản thu yêu cầu các hộ gia đình có ý kiến phản hồi đến trưởng thôn hoặc trực tiếp gặp đồng chí kế toán để được giải quyết kịp thời.

         2.  Nội dung thực hiện.

UBND triễn khai công tác thu đến nhân dân thông qua hệ thống loa truyền thanh để mỗi người dân nắm được quyền và nghĩa vụ của mình. Thông báo thu được gửi đến các đồng chí trưởng thôn đề nghị các đồng chí thực hiện việc phát thông báo đến từng hộ gia đình, mức thu và các loại quỹ ổn định như các năm. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, UBND xã giao trưởng thôn phát thông báo và trực tiếp thu tiền, lập bàn thu tại nhà văn hoá các thôn thời gian 3 ngày từ ngày 01/8/2021 đến ngày 03/8/2021. Ban ngân sách xã hỗ trợ các thôn hoàn thành công tác thu trong thời gian quy định.

Để kết quả thu thuế SDĐPNN và vận động thu các loại quỹ năm 2021 hoàn thành đúng thời gian quy định, UBND Xã Hoằng Thái đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành có liên quan và Ban cán sự các thôn, căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình để vận động hội viên, đoàn viên tổ chức thực hiện và tập trung chỉ đạo thu đúng, thu đủ tiền nộp vào ngân sách nhà nước, góp phần cùng toàn xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2021.