Hội thảo lần 2 cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Hoằng Thái giai đoạn 1930 - 2020

Đăng lúc: 13:57:52 15/04/2021 (GMT+7)

Hội thảo lần 2 cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Hoằng Thái

giai đoạn 1930 - 2020

Ngày 14/4/2021, Đảng ủy xã Hoằng Thái tổ chức hội thảo cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930-2020. Đồng chí Lê Bá hải - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Lê Anh Tuấn - Huyện ủy viên - Trưởng ban tuyên giáo huyện - giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cùng với các đồng chí trong ban tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã Hoằng Thái qua các thời kỳ; Bí thư các chi bộ, trưởng các đoàn thể và đại diện công ty biên soạn lịch sử Đảng bộ xã. Tại hội thảo, các đại biểu dự được nghe báo cáo tiếp thu ý kiến sau hội thảo lần 1. Cuốn lịch sử Đảng bộ xã Hoằng Thái giai đoạn 1930-2030, nội dung của cuốn lịch sử đã điểm lại những sự kiện lịch sử quan trọng trong 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã; những bước tiến của  xã trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt là chặng đường hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến năm 2020, Đảng bộ và Nhân dân  đã đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong từng giai đoạn và đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực.
2.jpg

Tiếp đó, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý kiến về cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930-2020 với các nội dung như: Bố cục, văn phong, sự kiện; đặc điểm tình hình, địa lý và phân vùng; địa danh; chức danh lãnh đạo của xã qua các thời kỳ; lịch sử hình thành phát triển xã...
1.jpg

4.jpg
Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Bá Hải yêu cầu: Công ty biên soạn lích ử Đảng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ của xã để chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh cuốn sách lịch sử đảm bảo đầy đủ các sự kiện, nhân vật và mốc lịch sử diễn ra trong giai đoạn từ năm 1930 đến năm 2020. Đảng ủy  xã tiếp tục cung cấp ảnh, tư liệu có liên quan đến lịch sử Đảng bộ  xã gửi Công ty để chỉnh sửa và bổ sung kịp thời những thông tin còn thiếu, sớm hoàn thiện việc biên soạn cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Hoằng Thái giai đoạn (1930-2020) để xuất bản đúng kế hoạch./.