ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG THÁI TỔNG KẾTTỈNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

Đăng lúc: 08:57:05 09/01/2019 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG THÁI TỔNG KẾT NĂM 2018

TONG KET Đảng 2018.JPG

Ngày 08/01/2019, Đảng ủy xã Hoằng Thái tổ chức hội nghị  học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị trung ương 8 ( khoá XII) và tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đề ra nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị tổng kết có hơn 200 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Năm 2018 là năm thứ 3 Đảng bộ xã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiemj kỳ 2015 - 2020, ngay từ đầu năm Ban chấp hành Đảng bộ đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để thực hiện các chỉ tiêu mà Đảng bộ đề ra.

         Năm 2018  tổng thu nhập đạt trên 171 tỷ đồng = 103% kế hoạch  năm = 121 % cùng kỳ.

Về thu nhập bình quân đầu người: 42.600.000 = 102% kế hoạch  năm = 120% cùng kỳ.

Các hoạt động trên lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các chế độ chính sách xã hội được giải quyết kịp thời. Quốc phòng – An ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, Mặt trận và các đoàn thể triển khai có hiệu quả. Các chỉ thị, Nghị quyết, các kết luận của cấp ủy cấp trên được triển khai kịp thời đến các cán bộ Đảng viên. Tiếp tục triển khai học tập Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”.
      Đảng bộ xã cũng đã tập trung chỉ đạo thành công việc sáp nhập thôn, trong đó đã nhất thể hóa  Bí thư kiêm trưởng thôn theo hướng dẫn của Tỉnh và Huyện. Đặc biệt, trong năm 2018, đảng bộ đã chỉ đạo thành công việc hoàn thành 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo. Trong năm Đảng uỷ đã cử 2 đồng chí đi học trung cấp, 5 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, kết nạp 1 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 6 đảng viên. Tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho 24 đồng chí.

Về xây dựng Tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên: Tổ chức phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2018 bảo đảm chặt chẽ theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/09/2018 của BTC Trung ương về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá  xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Kết quả cụ thể như sau:

- Về tập thể:

                  + Tổng số chi bộ: 9 chi bộ, trong đó Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 3 chi bộ, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 6 chi bộ

- Về cá nhân:+ Tổng số đảng viên: 247 đ/c

- Kết quả phân loại: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 33 đ/c; hoàn thành tốt nhiệm vụ:   162 đ/c; hoàn thành nhiệm vụ: 12 đ/c

Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, rút ra những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2018 và đề ra những giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết Đảng bộ xã đề ra trong năm 2019. 

Sau khi lắng nghe báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Đảng Bộ, các đồng chí Đảng viên hoàn toàn nhất trí với Báo cáo. Đồng thời cũng đưa ra ý kiến đóng góp thiết thực vào Báo cáo trong quá trình lãnh chỉ đạo trên tất cả các mặt lĩnh vực của Đảng bộ xã năm 2019.
         Trong đó, cần tập trung vào công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

Có biện pháp khắc phục triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi trong khu dân cư.

Quan tâm hơn nữa tới công tác thực hiện việc bao tiêu sản phẩm cây trồng cũng như có cơ chế khuyến khích việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao tới các hộ dân.

Phải nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phần kết thúc hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 là công tác thi đua khen thưởng, phát thưởng cho các cá nhân và các chi bộ có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.