XÃ HOẰNG THÁI TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 7 HĐND XÃ KHOÁ XX NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đăng lúc: 09:17:06 02/01/2019 (GMT+7)

Ngày 28/12/2018, xã Hoằng  Thái tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.
HĐND.JPG

Kỳ họp đã tập trung đánh giá kết quả tình hình kinh tế - xã hội của địa phương năm 2018, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của xã Hoằng Thái khá toàn diện, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM, đời sống người dân tiếp tục được nâng lên với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 42.600.000đ/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo là 3,23%, giảm 2,57% so với cùng kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Hoằng Thái tiếp tục khuyến khích, động viên nhân dân phát triển kinh tế trồng trọt, chăn nuôi và các nghề truyền thống như thu mua phế liệu… các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được duy trì và phát triển, đặc biệt tỷ lệ học sinh đậu đại học cao hơn năm trước, thi học sinh giỏi bậc tiểu học, THCS các cấp đạt được nhiều giải cao, công tác quốc phòng – an ninh được giữ vững ổn định…

Tại kỳ họp, sau khi các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo kinh tế xã hội năm 2018, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm qua, bàn giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KTXH năm 2019, kỳ họp đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu; đồng thời cũng đã giành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đế mà cử tri trong xã quan tâm. Tại kỳ họp, HĐND xã Hoằng Thái đã nhất trí thông qua một số tờ trình, nghị quyết kỳ họp.