Kỳ họp thư 8 Hội đồng Nhân dân xã khóa XX Nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 17:15:48 25/07/2019 (GMT+7)

 Kỳ họp thứ 8, HĐND xã Hoằng Thái,

 Khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

        Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Theo kế hoạch, sáng ngày 22 tháng 7 năm 2019, Thường trực HĐND xã khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Trung tâm hội nghị xã Hoằng Thái.

Dự kỳ họp, về phía huyện có ông Lê Huy Lượng 5PCT.HĐND –ĐBHĐND huyện được bầu tại đơn vị

         Về phía xã có: ông Lê Đình Chiến BTĐU - CT.HĐND, các ông(bà ) Đại biểu HĐND xã; các đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ, UBND, UBMTTQ, Trưởng các ngành, trưởng các Đoàn thể, cán bộ công chức UBND, Giám đốc HTX dịch vụ NN và điện năng, BT các chi bộ, Trưởng thôn.

ky hop t8.jpg
Kỳ họp đã tập trung  đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như: Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trên địa bàn huyện, giá cả thị trường không ổn định,  đã ảnh hưởng nhất thời đến công tác chỉ đạo và điều hành của chính quyền.   Song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân nên tình hình KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 25,300 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt trên 9,7 tỷ đồng = 121%KH năm; Hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM các chỉ tiêu về VHXH đều đạt và vượt KH, tình hình ANCT-TTATXH ổn định, đời sống văn hoá-văn nghệ của nhân dân ngày một được nâng cao….

Trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, kỳ họp đã tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 như:

  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/HU của Huyện uỷ,  chương trình hành động của UBND huyện, xã về nâng cao hiệu quả sản xuất ngành trồng trọt trong nông nghiệp; trên cơ sở điều kiện tự nhiên, điều kiện thực tế và lao động của địa phương để tập trung lãnh đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng: đột phá trong phát triển chăn nuôi; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thời vụ cơ cấu giống là then chốt nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước theo thẩm quyền, quản lý tốt công tác đầu tư XDCB theo Luật đầu tư công, phối hợp cùng công ty đấu giá, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất  năm 2018 theo quy định.  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04 của Chủ tịch UBND huyện và Chỉ thị 08 của Chủ  tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước về đất đai.

Thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn, thu đúng, thu đủ các nguồn thu như: thu thuế, thu phí, thu các loại quỹ theo quy định của Nhà nước..... cùng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm đảm bảo chi hoạt động hành chính thường xuyên của chính quyền xã và chi đầu tư phát triển kinh tế của địa phương.

Tổ chức lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

       Hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng bàn giao mặt bằng sạch cho Ban quản lý dự án huyện Hoằng Hóa để thực hiện dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Thắng – Thái – Thịnh – Lộc (đường trước UBND xã )

       Triển khai làm đường điện chiếu sáng, và rãnh thoát nước trong cụm dân cư trên địa bàn.

       Nâng cao chất lượng dạy và học, bảo đảm giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài và xã hội học tập; đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục để huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, biển đảo, nhiệm vụ trọng tâm của xã, các ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước và địa phương.

Chủ động tích cực phòng chống dịch bệnh, đảm bảo các điều kiện cần thiết trong việc khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân, không để xảy ra dịch bệnh, phòng chống có hiệu quả các bệnh xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về DSKHHGĐ, hạn chế sinh con thứ 3 trở lên để phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu về tỷ lệ dân số tự nhiên năm 2019.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách an sinh xã hội; phát huy phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, xã hội và phòng chống thiên tai;  cũng cố, nâng cao chất lượng hoạt động lực lượng DQTV, DBĐV sẵn sàng chiến đấu và đối phó với mọi tình huống bất ngờ xảy ra. Tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT theo Chỉ thị 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh, nhằm góp phần đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn xã; Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế đơn thư vượt cấp.

 Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác cải cách hành chính. Tăng cường công tác phối kết hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua 04 dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về đầu tư xây dựng một số công trình xây dựng cơ banrtreen đại bàn xã; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2018; Nghị quyết hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn 2

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./.