Đại Hội MTTQVN xã Hoằng Thái nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đăng lúc: 15:49:25 14/03/2019 (GMT+7)

          Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Hoằng Thái  nhiệm kỳ 2019-2024

       Sáng ngày 13/3/2019, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Thái đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, lãnh Đảng ủy - UBND - UB MTTQ xã.

DHMTTQ ( 2).JPG

            Trong 5 năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhân dân trong xã đã đoàn kết vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước được MTTQ xã vận động nhân dân tích cực hưởng ứng với nhiều việc làm thiết thực như: vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, vận động các tổ chức thành viên xây dựng mô hình phát triển kinh tế cho hội, đoàn viên. Phát huy dân chủ ở cơ sở được đảm bảo, quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân  được coi trọng. Do vậy nhiều phong trào được thực hiện có hiệu quả như: Phong trào toàn dân làm đường giao thông, giải phòng mặt bằng... thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm gia đình người có công với mạng… phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm túc hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đại hội đã rút ra những bài học, những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ như: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân còn có những hạn chế nhất định; việc nắm bắt tình hình nhân dân và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với cấp uỷ, chính quyền có lúc, có việc chưa kịp thời.

Tính chủ động của Mặt trận trong việc phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên chưa chặt chẽ.

       Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội MTTQ xã Hoằng Thái đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 với những chủ trương là tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

 Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, thông qua các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới, như:  Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động do MTTQ phát động gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phấn đấu đến năm 2020, bình quân thu nhập giá trị đầu người đạt 50 triệu đồng/năm trở lên và giảm 1% hộ nghèo trở lên/năm. Hàng năm có từ 95% trở lên gia đình văn hóa, 85% trở lên“Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư“3 không”.

         Đại hội hiệp thương và cử ra 33 ủy viên Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024; tại phiên họp lần thứ nhất đồng chí Hoàng Thị Hoà đắc cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban  MTTQ Việt Nam xã Hoằng Thái và đồng chí Nguyễn Thị Diện giữ chức PCT. UBMTTQ xã Hoằng Thái.

DHMTTQ ( 1).JPG