Công bố quyết định sáp nhập thôn

Đăng lúc: 15:18:26 12/10/2018 (GMT+7)

Xã Hoằng Thái tổ chức lễ công bố Quyết định sáp nhập thôn để thành lập thôn mới.

Ngày 12.10.2018, xã Hoằng Thái đã tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập thôn của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Tham gia hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND – UBND - MTTQ, các ban ngành, đoàn thể trong xã, Hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế, các ông (bà) bí thư chi bô, trưởng các thôn.  Đại diện lãnh đạo chính quyền xã thông qua quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về sáp nhập, đổi tên thôn trên địa bàn xã Hoằng Thái.

Theo đó, xã Hoằng Thái, sáp nhập thôn 1 với thôn 3 và lấy tên là thôn 1

sáp nhập thôn 2 với thôn 4 và lấy tên là thôn 2

sáp nhập thôn 5 với thôn 6 và lấy tên là thôn 3

sáp nhập thôn 7 với thôn 8 và lấy tên là thôn 4

sáp nhập thôn 9 với thôn 10  và lấy tên là thôn 5

 Như vậy xã Hoằng Thái sẽ còn lại 5 thôn, trước kia là 10 thôn.

Sau đây là danh sách các ông (bà) bí thư chi bộ đồng thời giữ chức vụ trưởng thôn lâm thời của 5 thôn như sau:

1. Ông: Lê Viết Thắng – THôn 1 giữ chức vụ  Bí thư chi bộ - trưởng thôn 1

2. Ông Lê Văn SỸ - THôn 2 - giữ chức vụ  Bí thư chi bộ - trưởng thôn 2

3.Ông: Hoàng Văn Oánh – Thôn 3 - giữ chức vụ  Bí thư chi bộ - trưởng thôn 3

4.Ông Lê văn Sơn – THôn 4 - giữ chức vụ  Bí thư chi bộ - trưởng thôn 4

5. Bà : Lê Thị Toàn – THôn 5 - giữ chức vụ  Bí thư chi bộ - trưởng thôn 5

        Việc sáp nhập để thành lập thôn mới trên địa bàn xã Hoằng Thái là phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, tinh gọn bộ máy, đồng thời tạo sự gắn bó phát huy trí tuệ cũng như sức mạnh, tăng cường đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội trong cộng đồng dân cư, nhất là xã Hoằng Thái đang phấn đấu xã đạt nông thôn mới năm 2018.

            20181012_154343.jpg                                            

 

  20181012_154722.jpg
20181012_154728.jpg
20181012_161445 (1).jpg
20181012_161448.jpg