Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Văn Cảnh
  Ngày sinh: 25/08/1966
  Quê quán: Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn 4, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học QLNN
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chủ tịch UBMTTQ xã
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Bình
  Ngày sinh: 02/03/1987
  Quê quán: Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn 2, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học QLNN
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ - Trưởng ban KT Xã hội HĐND xã
  Họ và Tên: Hoàng Thị Hòa
  Ngày sinh: 24/10/1971
  Quê quán: Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn 4, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : TC hành chính - VT
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Nông dân xã
  Họ và Tên: Nguyễn Đình Diệp
  Ngày sinh: 26/03/1970
  Quê quán: Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn 1, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : TC hành chính -VT
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
  Họ và Tên: Nguyễn Quang Thành
  Ngày sinh: 10/10/1987
  Quê quán: Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn 3, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Luật
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã
  Họ và Tên: Lê Đình Hòa
  Ngày sinh: 21/09/1983
  Quê quán: Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn 3, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học QLNN
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã
  Họ và Tên: Lê Anh Tuấn
  Ngày sinh: 15/07/1976
  Quê quán: Xã Định Tân , Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: 08 Nguyễn Gia Thiều , Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa
  Trình độ : ĐH Cảnh sát nhân dân
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Trưởng công an xã