Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Trịnh Hữu Vui
  Ngày sinh: 19/08/1976
  Quê quán: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: TT Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học QLNN, ĐH Luật
  Chức vụ : Chủ tịch UBND xã
  Họ và Tên: Hoàng Văn Đông
  Ngày sinh: 24/05/1971
  Quê quán: Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn 3, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học QLNN
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Phó chủ tịch UBND xã