Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Bá Hải
  Ngày sinh: 22/04/1981
  Quê quán: Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Chính trị học
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Huyện - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Lê Văn Minh
  Ngày sinh: 10/10/1972
  Quê quán: Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn 1, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học QLNN
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Phó chủ tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Lê Văn Cảnh
  Ngày sinh: 25/08/1966
  Quê quán: Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn 4, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học QLNN
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chủ tịch UBMTTQ xã - Trưởng ban pháp chế HĐND xã
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Bình
  Ngày sinh: 02/03/1987
  Quê quán: Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn 2, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học QLNN
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ - Trưởng ban KT Xã hội HĐND xã