Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Bá Hải
  Ngày sinh: 22/04/1981
  Quê quán: Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Chính trị học
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Huyện - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Lê Thế Hiếu
  Ngày sinh: 15/07/1972
  Quê quán: Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn 1, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học QLNN
  Chức vụ :
  Họ và Tên: Trịnh Hữu Vui
  Ngày sinh: 19/08/1976
  Quê quán: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: TT Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học QLNN, ĐH Luật
  Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã