Đoàn công tác của tỉnh, huyện làm việc với xã Hoằng Thái về xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đăng lúc: 08:52:57 24/06/2021 (GMT+7)

Đoàn công tác của tỉnh, huyện làm việc với xã Hoằng Thái về xây dựng nông thôn mới nâng cao

Chiều 22/6/2021, Đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Hồng Quang – PCT. UBND huyện cùng với các phòng ngành  làm việc với xã Hoằng Thái  là đơn vị đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.
4.jpg

5.jpg
Theo báo cáo, đến nay xã Hoằng Thái cơ bản đạt 15/15 tiêu chí NTM nâng cao. Tại buổi làm việc xã đã báo cáo về những khó khăn của địa phương như nhu cầu vốn xây dựng đường giao thông. Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến kiến nghị, đề xuất của xã. Đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để giúp xã  thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra.
(1).jpg

Về phía xã đã thể hiện quyết tâm cao cũng như có kế hoạch duy trì và nâng cao tiêu chí đã đạt; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM xã; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng NTM trong nhân dân...
2.jpg

 3.jpg

6.jpg
Qua các ý kiến thảo luận của các đại biểu và đặc biệt là ý kiến phát biểu định hướng của đồng chí Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, kết luận tại buổi  làm việc, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; UBND xã phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện rà soát các tiêu chí để đưa ra giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra; BCĐ xây dựng nông thôn mới xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng tiêu chí và có đánh giá, kiểm điểm tiến độ theo từng tháng; các phòng, ngành của huyện phối hợp hướng dẫn, đôn đốc xã thực hiện các tiêu chí mà đơn vị phụ trách. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Văn phòng điều phối NTM tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về nguồn lực, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để xã Hoằng Thái đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.